ETL (extract, transform, load)

Prelucrarea de date este realizată în general în trei pași: extragere date, transformare și încărcare:

Extragerea de date se poate realiza:

Din fisiere de diverse tipuri

Din baze de date

  • relationale (SQL: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle)

  • nerelationale (noSQL: MongoDB, Couchbase)

  • orientate pe grafuri (Neo4J)

Din servicii web

  • API-uri REST

  • API-uri SOAP

În acest tutorial sunt exemplificate două medode de ETL:

Codul sursă este disponibil în directorul etl