ETL (extract, transform, load)
Prelucrarea de date este realizată în general în trei pași: extragere date, transformare și încărcare:
Extragerea de date se poate realiza:
Din fisiere de diverse tipuri
Din baze de date
  • relationale (SQL: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle)
  • nerelationale (noSQL: MongoDB, Couchbase)
  • orientate pe grafuri (Neo4J)
Din servicii web
  • API-uri REST
  • API-uri SOAP
În acest tutorial sunt exemplificate două medode de ETL:
Codul sursă este disponibil în directorul etl
Copy link